Pyyntösi suoritettu onnistuneesti.
Takaisin hakutuloksiin
*99(T)/2023

Suomi. Selkämeri. Merikarvian edusta. Merenmittausta

Julkaistu 23.05.2023
Voimassa
Kartat
Edellinen korjaus
Ajankohta:
n. 20.6.2023 asti
1
Merirkarvian edustalla, karttaliitteessä esitetyillä merialueella, suoritetaan merenmittauksia. Töiden arvioidaan valmistuvan kesäkuussa 2023. Sääolosuhteet voivat vaikuttaa suunnitelmiin.

Merenmittaustöitä suorittaa merenmittausalus Kaiku (kutsumerkki OJAL). MMSI: 230953000. GSM: 0400 215 122, VSAT 46313344839.
Alus kuuntelee VHF -kanavaa 16 sekä tarvittavia VHF -kanavia. Meriliikenteen tulee sivuuttaa alus riittävältä etäisyydeltä. Alueella liikkuvien alusten tulee hiljentää nopeutta ja välttää aallokon aiheuttamista työaluksen läheisyydessä.

Mittausalus liikkuu mittaustöitä tehdessään väylillä muusta liikenteestä poikkeavasti. Merenkulkijoita muistutetaan varovaisuuden ja väistämisvelvollisuuden noudattamisesta mittausaluksen kohtaamistilanteissa.

Kalastajia pyydetään merkitsemään pyydyksensä näkyvästi ja asianmukaisesti. Erityisesti on syytä kiinnittää huomiota verkkojen hyvin näkyvään merkintään molemminpuolisten vahinkojen välttämiseksi.
2
(Arctia Meritaito OY, 2023)