Pyyntösi suoritettu onnistuneesti.
Takaisin hakutuloksiin
*167(T)/2023

Suomi. Selkämeri. Ahvenanmaan P -puoli. Geoteknisiä pohjatutkimustöitä. Alueet ja rajat

Julkaistu 29.08.2023
Voimassa
Kartat
Edellinen korjaus
954 (INT 1210)
TM 163/2023
955
TM 128(T)/2023
C/INDEX
TM 133/2023
Ajankohta:
9.9.2023 - n. 9.11.2023 asti
1
Alus M/V Northern Storm suorittaa geoteknisiä pohjatutkimustöitä Ahvenanmaan pohjoispuolella, karttaliitteessä esitetyllä merialueella.Töiden arvioidaan valmistuvan marraskuussa 2023. Sääolosuhteet voivat vaikuttaa suunnitelmiin.

M/V Northern Storm: kutsumerkki MISA7. MMSI: 232033527. Alus kuuntelee VHF -kanavaa 16 sekä tarvittavia VHF -kanavia. Meriliikenteen tulee sivuuttaa alus riittävältä etäisyydeltä. Aluksen suoja-alue: 500m.

Alueella liikkuvien alusten tulee hiljentää nopeutta ja välttää aallokon aiheuttamista työaluksen läheisyydessä. Alus liikkuu töitä tehdessään väylillä muusta liikenteestä poikkeavasti. Merenkulkijoita muistutetaan varovaisuuden ja
väistämisvelvollisuuden noudattamisesta työaluksen kohtaamistilanteissa.

Kalastajia pyydetään merkitsemään pyydyksensä näkyvästi ja asianmukaisesti. Erityisesti on syytä kiinnittää huomiota
verkkojen hyvin näkyvään merkintään molemminpuolisten vahinkojen välttämiseksi.
2
Lisää
954 955 C/INDEX
Pohjatutkimustöitä seuraavien pisteiden välillä:
(1) 60°38.00 'N 19°18.97'E
(2) 60°44.32 'N 19°20.44'E
(3) 60°48.11 'N 19°53.53'E
(4) 60°46.45 'N 20°08.09'E
(5) 60°43.65 'N 20°01.51'E
(6) 60°41.41 'N 19°35.08'E
3
(Ilmatar Offshore AB, 2023)