Kontrollera certifikatets giltighet och uppgifter

Uppfriska

Anvisning

Kontrollera med hjälp av certifikatet och farkostens registerbeteckning den farkost som certifikatet gäller, de ägare som antecknats i registret samt certifikatets giltighet. En certifikatskontroll avslöjar också eventuella begränsningar som antecknats i registret och som kan förhindra ägarbyte, t.ex. uppgift om att farkostens registerinformation är i ändringsförbud.