Åtgärden har slutförts.

Underrättelser för sjöfaranden

48 sökresultat
Sökning enligt tidpunkt och område enligt
Områden: Finska viken, Skärgårdshavet, Ålands hav, Bottenhavet, Kvarken, Bottenviken, Kymmene älvs vattendrag, Kumo älvs vattendrag, Ule älvs vattendrag, Paatsjoki vattendrag, Vuoksi vattendrag, Saima kanal, Norra Östersjön
Nummer
Publicerad
Karta
Rubrik
Nummer
*236(T)/2023
Publicerad
20.11.2023
Karta
45, 46, 815, 816, 956
Rubrik
Finland. Bottenhavet. Korsnäs. Mätutrustning på havsbotten. Hinder
Nummer
*230(T)/2023
Publicerad
20.11.2023
Karta
18, 191, A626, A626.1, B626, B626.1
Rubrik
Finland. Finska viken. Helsingfors. Ärtholmen. Säkerhetsanordningar. Områden och gränser
Nummer
*229(T)/2023
Publicerad
20.11.2023
Karta
18, 191, A626, A626.1, B626, B626.1
Rubrik
Finland. Finska viken. Helsingfors. Ärtholmen. Säkerhetsanordningar
Nummer
*226(T)/2023
Publicerad
17.11.2023
Karta
D705
Rubrik
Finland. Skärgårdshavet. S:T Karins. Kustö sund. Stängt farledsavsnittet. Områden och gränser
Nummer
218(T)/2023
Publicerad
10.11.2023
Karta
951, 952
Rubrik
Estland. Finska viken. N om Purekkarineem. Flytande hinder. Hinder
Nummer
*217(T)/2023
Publicerad
10.11.2023
Karta
18, 191, A626, B626
Rubrik
Finland. Finska viken. Helsingfor. Sumparn. Kronbroarna. Underrättelsen upprepas. Säkerhetsanordningar
Nummer
*197(T)/2023
Publicerad
09.10.2023
Karta
C740, C740.1, C746
Rubrik
Finland. Skärgårdshavet. Sottunga. Kyrkviken. Stängt farledsavsnittet. Områden och gränser
Nummer
194(T)/2023
Publicerad
06.10.2023
Karta
Rubrik
Estland. Norra Östersjön. Dagö. Fyren Tahkuna släckt. Säkerhetsanordningar
Nummer
*189(T)/2023
Publicerad
20.09.2023
Karta
26, D705
Rubrik
Finland. Skärgårdshavet. Pargas. Kirjala. Brobyggnadsarbeten. Begränsningar i sjötra?ken. Områden och gränser
Nummer
*188(T)/2023
Publicerad
20.09.2023
Karta
26, D705
Rubrik
Finland. Skärgårdshavet. Pargas. Hessund. Brobyggnadsarbeten. Begränsningar i sjötra?ken. Områden och gränser
Nummer
*167(T)/2023
Publicerad
29.08.2023
Karta
954, 955, C/INDEX
Rubrik
Finland. Bottenhavet. N om Åland. Geotekniska bottenundersökningar. Områden och gränser
Nummer
*164(T)/2023
Publicerad
18.08.2023
Karta
48, 115.C, 820, 820.B
Rubrik
Finland. Kvarken. Vasa. Vasklot. Säkerhetsanordningar
Nummer
*142(T)/2023
Publicerad
10.07.2023
Karta
48, 115.C, 820, 820.B, 956, 957, 8061/INDEX, 8065/Vaasa - Uumaja
Rubrik
Finland. Kvarken. Vasa. Vasklot. Underrättelsen upprepas. Säkerhetsanordningar. Farleder. Farledsområden
Nummer
*137(T)/2023
Publicerad
30.06.2023
Karta
Rubrik
Finland. Finska viken. Helsingfors. Högholmen. Brobyggnadsarbeten. Begränsningar i sjötra?ken
Nummer
*128(T)/2023
Publicerad
28.06.2023
Karta
953, 954, 955, C/INDEX
Rubrik
Finland. Bottenhavet. Saltvik. Brändö. Mätutrustning på havsbotten. Säkerhetsanordningar
Nummer
*126(T)/2023
Publicerad
20.06.2023
Karta
48, 115.C, 820, 820.B
Rubrik
Finland. Kvarken. Vasa. Vasklot. Muddringsarbeten. Områden och gränser
Nummer
*110(T)/2023
Publicerad
09.06.2023
Karta
48, 115.C, 820, 820.B
Rubrik
Finland. Kvarken. Vasa. Vasklot. Muddringsarbeten. Underrättelsen upprepas. Områden och gränser
Nummer
*109(T)/2023
Publicerad
09.06.2023
Karta
44, 813, 956, E811, E812
Rubrik
Finland. Bottenhavet. Kristinestad. Fyren Kristiinankaupungin majakka släckt. Underrättelsen upprepas. Säkerhetsanordningar
Nummer
*108(T)/2023
Publicerad
09.06.2023
Karta
40, 954, 955
Rubrik
Finland. Bottenhavet. Brändö. Gustavs. ODAS-bojar. Säkerhetsanordningar
Nummer
*104(T)/2023
Publicerad
30.05.2023
Karta
955
Rubrik
Finland. Bottenhavet. Utanför Björneborg. ODAS-bojar. Säkerhetsanordningar
Nummer
*102(T)/2023
Publicerad
26.05.2023
Karta
57, 847
Rubrik
Finland. Bottenviken. Uleåborg. Luodematalat. Säkerhetsanordningar
Nummer
*99(T)/2023
Publicerad
23.05.2023
Karta
Rubrik
Finland. Bottenhavet. Utanför Sastmola. Sjömätningar utförs
Nummer
*90(T)/2023
Publicerad
10.05.2023
Karta
921, M/INDEX, M/INDEX, M233
Rubrik
Finland. Vuoksens vattendrag. Kuopio. Fyren Sotkanselkä i drift. Underrättelsen upprepas. Säkerhetsanordningar
Nummer
57(T)/2023
Publicerad
20.03.2023
Karta
957, F/Vaasa - Uumaja
Rubrik
Sverige. Kvarken. S om Umeå. Fyren Fjärdgrund släckt. Säkerhetsanordningar
Nummer
*47(T)/2023
Publicerad
10.03.2023
Karta
57, 119.B, 845, 846, 846.A
Rubrik
Finland. Bottenviken. Uleåborgs hamn. ( N2000 ) (BSCD2000). Underrättelsen upprepas. Djup. Farleder. Farledsområden
Nummer
*15(T)/2023
Publicerad
27.01.2023
Karta
27, 167, D713
Rubrik
Finland. Skärgårdshavet. Pargas. S om Utö. Säkerhetsanordningar
Nummer
*1(T)/2023
Publicerad
04.01.2023
Karta
42, 125, E809
Rubrik
Finland. Bottenhavet. Björneborg. Vetenskär. Säkerhetsanordningar
Nummer
*291(T)/2022
Publicerad
20.12.2022
Karta
Rubrik
Finland. Bottenviken. Utanför Uleåborg. V-AIS. Underrättelsen upprepas
Nummer
*266(T)/2022
Publicerad
09.12.2022
Karta
18, 191, A626, B626
Rubrik
Finland. Finska viken. Helsingfors. Sumparn. Undervattenstekniska arbeten. Underrättelsen upprepas. Områden och gränser
Nummer
*238(T)/2022
Publicerad
10.11.2022
Karta
48, 115.C, 921, F819, F819.1, M/INDEX, M/INDEX, M234, M234.2, M235
Rubrik
Finland. Kvarken. Vasa. Vasklot. Underrättelsen upprepas. Säkerhetsanordningar
Nummer
196(T)/2022
Publicerad
09.09.2022
Karta
951
Rubrik
Estland. Finska viken. Narvabukten. Områden och gränser
Nummer
*160(T)/2022
Publicerad
17.06.2022
Karta
41, 127, 127.A, E804, E804.1
Rubrik
Finland. Bottenhavet. Raumo. Otanlahti. Floating Island. Hinder
Nummer
148(T)/2022
Publicerad
09.06.2022
Karta
956
Rubrik
Sverige. Bottenhavet. Härnösand. Vårdkasberget. Underhåll av säkerhetsanordningar. Säkerhetsanordningar
Nummer
90(T)/2022
Publicerad
20.04.2022
Karta
951
Rubrik
Ryssland. Finska viken. Tiskolovo. Fyren Kajbolovo. Säkerhetsanordningar
Nummer
*86(T)/2022
Publicerad
20.04.2022
Karta
18, 191, 952, A/Helsinki - Tallinna, A626, A626.1, B/Helsinki - Tallinn, B626, B626.1
Rubrik
Finland. Finska viken. Helsingfors. Kronberget. Begränsningar i sjötra?ken. Farleder
Nummer
66(T)/2022
Publicerad
18.03.2022
Karta
A600.A, S1-12
Rubrik
Ryssland. Finska viken. Viborg. Ljuset på fyren ur bruk. Underrättelsen upprepas. Säkerhetsanordningar
Nummer
65(T)/2022
Publicerad
18.03.2022
Karta
A600.A, S1-12
Rubrik
Ryssland. Finska viken. Viborg. Förstört sjömärke med fyrljus. Underrättelsen upprepas. Säkerhetsanordningar
Nummer
*30(T)/2022
Publicerad
31.01.2022
Karta
41, 127, 127.A, E804, E804.1
Rubrik
Finland. Bottenhavet. Raumo. Ulko-Petäjäs. Områden och gränser
Nummer
*304(T)/2021
Publicerad
30.11.2021
Karta
18, 192, A625, B625
Rubrik
Finland. Finska viken. Helsingfors. Nordsjö. Underrättelsen upprepas. Säkerhetsanordningar. Områden och gränser
Nummer
*296(T)/2021
Publicerad
30.11.2021
Karta
18, 191, A626, B626
Rubrik
Finland. Finska viken. Kronberget. Högholmen. Brobyggnadsarbeten. Underrättelsen upprepas. Byggnader. Segelfri höjd
Nummer
228(T)/2021
Publicerad
09.09.2021
Karta
951, A/INDEX, A600.A, A600.B
Rubrik
Ryssland. Finska viken. Krestovyj. Fyren Krestovyj släckt. Underrättelsen upprepas. Säkerhetsanordningar
Nummer
*107(T)/2021
Publicerad
10.05.2021
Karta
26, 190, D706, D706.1, D720, D721
Rubrik
Finland. Skärgårdshavet. Nådendal. Raumakari. Särkänsalmi. Kirkonsalmi. Flottar med sälskrämmor. Säkerhetsanordningar
Nummer
20(T)/2021
Publicerad
20.01.2021
Karta
951, A/INDEX, A/INDEX
Rubrik
Ryssland. Finska viken. TSS OFF ROOSHER ISLAND. Fyren Rodser släckt. Underrättelsen upprepas. Säkerhetsanordningar
Nummer
19(T)/2021
Publicerad
20.01.2021
Karta
951, A/INDEX
Rubrik
Ryssland. Finska viken. NV om Hogland. Fyren Severnyj Virgin släckt. Underrättelsen upprepas. Säkerhetsanordningar
Nummer
*296(T)/2020
Publicerad
17.12.2020
Karta
17, 18, 191, 952, A626, A626.1, B626, B626.1
Rubrik
Finland. Finska viken. Helsingfors. Sibbo. Områden och gränser
Nummer
*214(T)/2020
Publicerad
30.09.2020
Karta
Rubrik
Finland. Vuoksens vattendrag. Leppävirta. Hyvärilä. Säkerhetsanordningar
Nummer
*268(T)/2019
Publicerad
08.11.2019
Karta
M234, M235
Rubrik
Finland. Vuoksens vattendrag. Kuopio. Kotkatniemi. Säkerhetsanordningar
Nummer
174(T)/2019
Publicerad
31.07.2019
Karta
951
Rubrik
Ryssland. Finska viken. SO om Bol'soj Tjuters. Hinder
Visa 10 till