Åtgärden har slutförts.
Tillbaka til sökresultaten
*214(T)/2020

Finland. Vuoksens vattendrag. Leppävirta. Hyvärilä. Säkerhetsanordningar

Publicerad 30.09.2020
I kraft
Kartor
Föregående notis
Tidpunkt:
Tills vidare
(Tra?com, Helsinki/Helsingfors 2020)